Cătălin VATAMANU

Diac. dr.
Cătălin VATAMANU
» Toți autorii
15 Sep 2015

Astăzi, în contextul atacurilor comise de extremiștii din gruparea Statul Islamic (SI) asupra comunităților etnice și religioase din Siria și Irak, care ar putea fi considerate un genocid, Biserica trebuie să intervină cu autoritatea pe care o are în lume, prin mijloacele harice și prin puterea cuvântului primite de la Hristos, Domnul păcii și al comuniunii, pentru a dărui de Sus „pacea a toată lumea şi buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici”. O șansă pentru acești refugiați ar fi ca Bisericile din Europa să le ofere posibilitatea de a trăi spiritualitatea lor în limba maternă. În propria comunitate cu identitate națională și în propria Biserică, imigrantul nu mai este străin, ci este precum acasă. Comunitățile religioase minoritare din diaspora nu sunt și nu devin ghetouri etnice, ci bazându-se pe vitalitatea lor spirituală, pot împărtăși valori și se pot îmbogăți din diversitatea valorilor Bisericilor autohtone. Migrația nu este și nu trebuie să devină doar un fenomen social sau economic. Ea are o profundă particularitate teologică, pentru că experiența emigrării este experiența căutării lui Dumnezeu, iar experiența imigrării este experiența găsirii Lui în theologicus locus, acel loc favorabil descoperirii lui Dumnezeu și comuniuni cu El.

...
19 Ian 2015

În contextul Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, pomenirea Sfântului Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest ocupă un loc aparte. Ilie Iorest a fost mitropolit al Transilvaniei între 1640 și 1643, trăind în același context religios al secolului al XVII-lea, precum marele Domn Constantin Brâncoveanu. Chiar dacă a păstorit doar trei ani, mitropolitul Iorest a fost un mare mărturisitor al Ortodoxiei românești între calvini, prin grija arhierească față de cler și popor, slujirea Sfintelor Taine și ierurgii ale Bisericii, publicarea de cărți de învățătură și de cult, apelul necontenit pentru păstrarea identității naționale și religioase. El este sfânt mărturisitor, în care s-a întruchipat mărturisirea Bisericii însăşi, mărturisirea poporului român dreptcredincios. Sfântul Ierarh şi Mărturisitor Ilie Iorest este reprezentativ pentru spiritualitatea jertfelnică transilvăneană, dar, deşi el poartă pecetea Bisericii de dincolo de Carpaţi, pecetea istoriei ei de încercare, el poartă, de fapt, pecetea duhului Ortodoxiei întregi, în unitatea ei indestructibilă, care este Hristos.

...
17 Iun 2014

Formulată în istoria noastră orizontală ca mărturisire a Bisericii și dogmă, deoființimea Tatălui cu Fiul și cu Duhul Sfânt exprimată prin metafora luminii este una dintre temele teologice predilecte ale marelui dogmatist Dumitru Stăniloae. El fundamentează teologia luminării, a participării omului prin har la Slava Divină pe experiența scripturistică mărturisită liturgic și filocalic. Vorbind despre prezența luminii celei dumnezeiești în viața Bisericii, în general, și a omului, în particular, Părintele Stăniloae, puternic ancorat în adevărul textului scripturistic revelat scoate în evidență comuniunea de Persoane Treimice, dar şi faptul că omul „mânat lăuntric spre deschiderea prin lumină” are ca fundament, care l-a creat şi care îl susţine, lumina iubirii dumnezeieşti. Doar în această lumină omul ajunge dumnezeu prin har, treaptă la nivelul căreia, „uniţi cu El, ne vom umple toţi de lumină şi tot universul va fi în Împărăţia cerurilor o Împărăţie a luminii, o Împărăţie a luminii răspândite între Persoanele Sfintei Treimi şi din Ea între persoanele umane, unite cu Hristos”.

...
9 Iul 2013

Nelipsită nicicând din rugăciunile noastre, Maica Domnului se dovedeşte întotdeauna grabnic ajutătoare , „uşă milostivirii” , „prin care lumea s-a umplut de milă”. Mai mult decât oricare altă Sfântă Taină, Taina Maslului este Taina mângâierii celor întristaţi, pentru care Maica Domnului a rămas, prin calitatea ei de mijlocitoare către Hristos, „singură grabnic ajutătoare” . De aceea ea este invocată ca „rugătoare caldă şi zid nesurpat, izvor de milă şi lumii scăpare”. Ea a primit de la Hristos Domnul puterea de a dezlega, prin „mângâierea rugăciunilor”, suferinţele celor bolnavi . Maica lui Dumnezeu are puterea de a-L face milostiv pe Acela Care este „singurul Dumnezeu, Care cu mila şi cu îndurările sale tămăduieşte tuturor patimile sufletelor şi zdrobirile trupurilor”, făcându-ne părtaşi „noianului celui nemărginit al milostivirii”.

...
12 Mai 2011

Scrierile sapiențiale ale Vechiului Testament prezintă două obiective fundamentale pentru viața unui om: întemeierea unei familii (literal, „a-și construi casă”) și nașterea de copii, act care consolidează familia și, prin extensie, poporul ales al lui Dumnezeu. Așa se explică de ce prima poruncă dată omului în rai de Dumnezeu a fost aceea a perpetuării speciei umane și a dominării pământului: „Dați roadă și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți!” (Fac. 1, 28).

...