Dragoș UNGUREANU

Pr. drd.
Dragoș UNGUREANU
» Toți autorii
14 Apr 2017

O caracteristică esențială a teologiei și vieții Bisericii o constituie Sfânta Tradiție, una dintre cele două căi ori metode sigure prin care s-a transmis Revelația divină, aceasta din urmă avându-și unica sursă în Persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Alături de Dumnezeiasca Scriptură, Tradiția Sfântă a Bisericii conține, păstrează și mărturisește cu maximă fidelitate una și aceeași Revelație divină supranaturală, dar într-un mod propriu sau specific, în sensul în care ea devine conștiința vie și dinamică a Bisericii. Însă, consecințele Reformei protestante și gândirea sectară au făcut ca, pe fondul răstălmăcirii sensului autentic al Scripturii, să apară o cruntă contestare a Sfintei Tradiții, prin nerecunoașterea adevărului revelat prezent în învățătura ortodoxă, denominațiunile sectare neglijând și ignorând total Tradiția Bisericii. Acest studiu scoate în evidență calitatea specifică a Sfintei Tradiții, prin aceea că ea reprezintă forma inițială a transmiterii adevărului revelat și mântuitor.

...
23 Oct 2016

Importanța deosebită pe care o prezintă tema legată de Sfânta Scriptură în teologia Bisericii și viața credincioșilor, nașterea Protestantismului cu viziunea sa accentuată doar pe Biblie, apariția și răspândirea fenomenului sectar în lumea ortodoxă, precum și dialogul ecumenic de astăzi, sunt câteva din rațiunile care au determinat analiza și actualizarea acestei teme, atât de semnificativă pentru înțelegerea corectă a mesajului lui Iisus Hristos. Fragmentarea teologiei protestante și gândirea sectară de mai târziu au apărut pe fondul răstălmăcirii sensului autentic al Scripturii și printr-o neînțeleaptă separare de Sfânta Tradiție. Refuzând recunoașterea unicului adevăr revelat, prezent în teologia ortodoxă și viața Bisericii, teologii protestanți și liderii denominațiunilor sectare actuale își îmbracă afirmațiile și ideile într-o aură, chipurile evidentă, de „adevăr”. Dar, cu cât opiniile lor personale se îndepărtează de scrierile Sfinților Părinți, cu atât mai mult această aură devine o oază de raze întunecate, ascunzând lumina Adevărului.

...
15 Sep 2015

Studiul de față își propunesă realizeze o contribuție la precizarea principalelor elemente sau caracteristici care conferă identitate Ortodoxiei. Acesta urmărește să scoată în evidență specificitatea Ortodoxiei, ținând cont de originea sa, de trecerea sa prin filtrul istoriei, dar și de înțelesul actual atât din punct de vedere teologic, cât și din perspectiva confesionalizării creștinismului. Scopul prezentării de față este acela de a oferi o bază identitară în ceea ce privește potențiala expunere a „temei ortodoxe” în societatea actuală, dar și de a face o legătură între conținutul credinței ortodoxe și modalitatea prin care poate fi trăită Ortodoxia.

...
10 Iul 2014

Studiul își propune o introducere în șansa vindecării omului prin una dintre cele mai importante Taine ale Bisericii, și anume Spovedania. Tema a pornit de la premisa că, astăzi, omul are posibilitatea să-și recapete sănătatea printr-o terapeutică duhovnicească. Astfel, se va constata că vindecarea se poate realiza prin revenirea „în sine”, prin mărturisirea onestă a păcatelor în fața duhovnicului rugător, printr-o atitudine creștină și prin practicarea virtuților în viața cotidiană, având convingerea că vindecarea sufletului reprezintă darul exclusiv al Fiului lui Dumnezeu, acordat prin intermediul Bisericii. În urma acestei terapii, vom sesiza două efecte: primul constă în iertarea păcatelor și reașezarea penitentului în starea harică din care căzuse, iar al doilea este reprezentat de libertatea și oportunitatea de a primi Euharistia, ca hrană spirituală pentru sufletul vindecat.

...
9 Iul 2013

Viaţa este darul lui Dumnezeu, iar dinamica vieții reprezintă spaţiul şi timpul în care omul îşi caută vindecarea sufletească și trupească. Taina Sfântului Maslu este lucrarea sfântă săvârşită în numele Sfintei Treimi, de preoţii Bisericii, prin care se împărtăşeşte credinciosului bolnav harul nevăzut al vindecării bolilor sufletești și trupeşti, recâştigarea speranței în puterea terapeutică a lui Hristos, iertarea păcatelor și înfierea în comunitatea eclesială de credință. Vindecarea omului face parte din „programul” terapeutic inițiat de Hristos, Biserica fiind înzestrată cu toate „medicamentele” harice utile care să anihileze și să distrugă virusul păcatului, să combată orice pată care știrbește sănătatea credinciosului și să intensifice relația cu Dumnezeu. Cheia vindecării trebuie căutată în legătura permanentă pe care ar trebui să o avem cu Mântuitorul, în intenția noastră de a ne schimba modul de a trăi și în capacitatea noastră de a înțelege că suntem într-o dependență cauzală de Dumnezeu.

...
12 Mai 2011

Teologia ortodoxă învață și mărturisește, pe temeiul Sfintei Scripturi și al Sfintei Tradiții, un Dumnezeu unic în ființa Sa, dar întreit în Persoane, adică Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Duhul Sfânt, toate aceste trei Persoane având o singură natură și o singură voință. În tratatele și studiile de teologie, această învățătură despre Sfânta Treime poartă denumirea de triadologie.

...