George V. PALADE

Pr.
George V. PALADE
» Toți autorii
6 Aug 2018

This study continues the series of descriptions of XVIIth century slavo-romanian manuscripts belonging to Metropolitan Anastasie Crimca of Moldavia already published. The presentation of this particular manuscript – to be found nowadays in the State Library Museum of History in Moscow – helps us to understand better the richness scholarly activity of this bishop, and the activity of the Moldavian Scriptorium in those
times. Created for the monastery of Dragomirna near Suceava, this unique book, which contains several miniatures, is described and analysed in all his details.

...
13 Apr 2017

Studiul descrie un manuscris slavon de redacție românească din veacul al XVII-lea, ce aparține ostenelilor mitropolitului Anastasie Crimca al Moldovei, mare iubitor de carte și cultură. Prezentarea manuscrisului, aflat astăzi la Moscova, în Biblioteca Muzeului de Istorie, ne înlesnește o mai bună cunoaștere a activității cărturărești a acestui ierarh, și a scriptoriului moldovenesc din acele vremuri. Alături de descrierea și analiza acestui manuscris este înfățișat și un studiu comparativ al tuturor manuscriselor Apostol ce aparțin daniei mitropolitului către ctitoria sa, Dragomirna.

...