George V. PALADE

Pr.
George V. PALADE
» Toți autorii
13 Apr 2017

Studiul descrie un manuscris slavon de redacție românească din veacul al XVII-lea, ce aparține ostenelilor mitropolitului Anastasie Crimca al Moldovei, mare iubitor de carte și cultură. Prezentarea manuscrisului, aflat astăzi la Moscova, în Biblioteca Muzeului de Istorie, ne înlesnește o mai bună cunoaștere a activității cărturărești a acestui ierarh, și a scriptoriului moldovenesc din acele vremuri. Alături de descrierea și analiza acestui manuscris este înfățișat și un studiu comparativ al tuturor manuscriselor Apostol ce aparțin daniei mitropolitului către ctitoria sa, Dragomirna.

...