Gheorghe PETRARU

Pr. prof. dr.
Gheorghe PETRARU
» Toți autorii
9 Aug 2018

The aim of the study is to discuss the way God is experienced in the Orthodox Church from three perspectives: biblical, faith and dogma of the Church as an essentially human act, the role of the Christian faith in education and culture. In the Romanian ecclesial Orthodox context, there is a genuine Christian ethos that must be revived out of its latencies, being ready to erupt by the courage of doxological confession. Therefore, faith, education and culture are the triptych of life and Orthodox confession, a spiritual credit for the Romanian Orthodox identity in the pilgrimage of the ecclesiastical history to the Kingdom of Light. Christian faith is the basis of Christian culture and the fruit of rationality heading to divine reason that pervades the rational man as far as possible.

...
19 Sep 2017

Educaţia teologică creştină este o exigenţă misionară esenţială, ce nu înseamnă doar transmiterea unor informaţii intelectuale despre un oarecare Dumnezeu separat de lume într-o transcendenţă inaccesibilă, ci despre Dumnezeu cu noi, prin Fiul Său cu chip ca şi noi, în comuniunea cu Duhul lui Dumnezeu, ce umple de har şi lumină Biserica Sa. Sensul educaţiei creştine e unul doxologic, de a preamări pe Dumnezeu revelat şi venit în inima umanităţii prin Întruparea lui Hristos şi prezenţa sfinţitoare şi mântuitoare a Sfântului Duh. Scopul suprem al educaţiei teologice a poporului lui Dumnezeu este acela de a forma şi informa pe creştinii de toate vârstele şi categoriile socio-profesionale despre iubirea lui Dumnezeu pentru oameni experiată în comuniunea eclezială prin cunoaşterea evenimentelor istoriei mântuirii. Educaţia creştină ne cheamă la a avea gândul, iubirea şi voinţa lui Hristos, pe cât este cu putinţă omului credincios, cu conştiinţa că Dumnezeu plineşte, după logica evanghelică, neputinţele umane.

...
23 Dec 2015

Parohia este mediul, câmpul, orizontul unde se împlineşte real unirea mântuitoare a omului cu Dumnezeu, prin primirea harului Sfintelor Taine săvârșite de preotul hirotonit canonic, în ascultare şi în comuniune cu chiriarhul locului, ce asigură unitatea eclezială a poporului lui Dumnezeu în Biserica universală. De obicei, cei mai mulţi dintre creştinii noştri participă ocazional la celebrările sacramentale, Botez, Cununie sau la ierurgiile legate de înmormântare. Unii nu cunosc semnificaţia reală, profundă, mistagogică a actelor sacramentale ce sunt în relaţie cu textul biblic şi când se unesc cu Hristos Dumnezeu, rămânând mai departe, cum scria Sfântul Pavel, oameni pământeşti mai puţin cutremuraţi interior, existenţial şi spiritual, de lucrarea divină luminoasă şi mântuitoare. Desigur, dimensiunea sacramentală a condiţiei creştine în veac implică cunoaşterea adevărului dumnezeiesc de viaţă şi mântuire prin apel permanent la textul scripturistic, ce cuprinde revelaţia istorică a lui Dumnezeu ce culminează în Hristos, un act de iubire şi dăruire divină pentru omul care experiază prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu în concretul său de viaţă cotidiană dar, mai ales, în condiţia rugăciunii, a meditaţiei şi a cultului ce conferă în Ortodoxie ambianţă cerească, frumuseţe a Împărăţiei veşnice în melodicitatea imnelor ce reproduc în mare parte înseşi cuvintele dumnezeieşti biblice preluate şi încadrate în creativitatea poetică inspirată a aghiografilor purtaţi de Duhul Sfânt în comuniunea sfinţilor. În acest sens, redescoperirea şi conştientizarea lucrării liturgice şi sacramentale a Bisericii de către fiii ei, laicatul ortodox, este o exigenţă mistagogică şi misionară imperioasă şi urgentă.

...
17 Dec 2013

This study celebrates the 40th anniversary of the International Association for Mission Studies (IAMS) which took place in 2012, during the thirteenth conference of the association held in Toronto (Canada). IAMS brings together people interested in the mission of the Church and misisonaries that are actively involved in this field. As an international missionary association, IAMS reunites different theological and ecclesial traditions. Theological views are consonant with the confessional theologies and the research tasks of a confession or missiologist.

...