Ion VICOVAN

Pr. prof. dr.
Ion VICOVAN
» Toți autorii
6 Aug 2018

Biserica, în general, și BOR, în special, a desfășurat în toată istoria ei o semnificativă lucrare filantropică. Aceasta a avut în vedere probleme sociale ale vremii, categoriile de persoane aflate în dificultate, precum și nevoile lor. În timpul și mai cu seamă după cel de-al Doilea Război Mondial, când Moldova a avut cel mai mult de suferit, mitropolitul de vrednică pomenire Irineu Mihălcescu l-a propus ca al doilea episcop-vicar la Arhiepiscopia Iașilor pe preotul Ioan Marina tocmai cu scopul de a organiza și coordona lucrarea socială din cuprinsul acestei eparhii (care cuprindea atunci județele Neamț, Baia, Botoșani, Dorohoi) destinată copiilor orfani. Dacă la nivelul întregii Moldove, potrivit informațiilor din epocă, se aflau 50.000 de copii orfani, numai în Arhiepiscopia Iașilor se aflau 22.215 copii orfani, dintre care 1821 copii erau orfani de ambii părinți. În acest sens, a inițiat și implementat o adevărată strategie în vederea îngrijirii orfanilor, a acceptat funcția de președinte al Apărării Patriotice-Regiunea Moldova, a avut întâlniri cu preoții eparhiei cărora le-a dat îndrumări cu privire la modul în care trebuie să lucreze în această direcție, a inițiat crearea de cantine de zi și cantine de orfani atât pe lângă bisericile de mir, cât și pe lângă mănăstiri, cele din urmă înființând și cămine pentru copiii orfani. O practică des întâlnită în acea perioadă, la nivel de parohii, a fost „praznicul școlar”, angajând astfel în această slujire cât mai mulți credincioși.

...
13 Apr 2017

Biserica noastră a fost preocupată mereu de educația fiilor ei duhovnicești, indiferent de vârsta lor. Această lucrare esențială s-a manifestat prin multe chipuri: predică, spovedanie, înființarea de școli, alcătuirea și tipărirea de manuale școlare sau de învățătură ș.a.. Mitropoliții Iacob Putneanul, Iacob Stamati și Veniamin Costachi sunt doar câțiva dintre mulții ierarhi ai Bisericii noastre care s-au îngrijit în mod consistent și sistematic de această lucrare, de aici și supranumele cu care au fost cinstiți de contemporani sau de urmași („Pestalozzi al românilor” sau „Luminătorul Moldovei”). Dincolo de educația temeinică și fundamentală realizată prin intermediul amvonului sau al scaunului de spovedanie, ei au fost ctitori de multe și diverse școli, au alcătuit și publicat cele dintâi manuale școlare, au depus un susținut efort pentru introducerea sau reintroducerea limbii române în școală și Biserică, după cum au tipărit nenumărate cărți de cult, de învățătură, multe dintre ele având prețioase prefețe în care subliniau binefacerile educației, evidențiind destinația finală a omului, „bucuria întru Domnul”. Lucrarea lor culturală complexă a dat bogate roade atât în vremea lor, cât și după, ei și opera lor constituind repere de seamă în istoria culturală a neamului.

...
23 Dec 2015

Deși neamul românesc a zămislit, în decursul timpului, o mulțime de sfinți, prima lor canonizare  având loc în vremea vrednicului de pomenire patriarhul Justinian Marina (1948-1977), în anul 1950. Odată cu trecerea în calendar a unor sfinți români s-a hotărât și generalizarea cultului sfinților ale căror moaște se află pe teritoriul țării noastre. Între sfinții al căror cult a fost extins acum, la loc cinste se află și Sfânta Cuvioasa Parascheva, „luminătoarea casnică a Moldovei”, ale cărei sfinte moaște au fost aduse la Iași în anul 1641, în vremea evlaviosului domn Vasile Lupu și a sfântului mitropolit cărturar Varlaam.
Evenimentul proclamării generalizării cultului Sfintei Parascheva s-a desfășurat în data de 14  octombrie 1955, în timpul arhipăstoririi mitropolitului de vrednică pomenire Sebastian Rusan (1950-1956), cu prilejul serbării hramului, eveniment liturgic și duhovnicesc de excepțională importanță, de la săvârșirea căruia se împlinesc anul acesta șase decenii. La el au participat atât ierarhi români, cât și străini, o mulțime de preoți, monahi, monahii și credincioși.

...
23 Feb 2014

Facultatea de Teologie din Cernăuţi a fost una dintre cele mai renumite instituţii de profil din ţara noastră şi nu numai. Între profesorii de aici, un loc de cinste îl ocupă pr. Ioan Zugrav, care a activat în această calitate în ultimul deceniu de existenţă a facultății, 1938-1948...

...
19 Dec 2011

Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Dialog teologic și ecumenic, vol. III, tom. II, EIBMBOR, Bucureşti, 2006, 480 p.

...
19 Dec 2011

Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserică. Naţiune. Cultură, vol. III, tom. I, EIBMBOR, Bucureşti, 2006, 823 p.

...
19 Dec 2011

Autocefalia Bisericii şi mărturisirea credinţei, coordonatori: pr. prof. dr. Viorel Sava şi pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puică, colecţia „Episteme”, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, 566 p.

...