Ion VICOVAN

Pr. prof. dr.
Ion VICOVAN
» Toți autorii
13 Apr 2017

Biserica noastră a fost preocupată mereu de educația fiilor ei duhovnicești, indiferent de vârsta lor. Această lucrare esențială s-a manifestat prin multe chipuri: predică, spovedanie, înființarea de școli, alcătuirea și tipărirea de manuale școlare sau de învățătură ș.a.. Mitropoliții Iacob Putneanul, Iacob Stamati și Veniamin Costachi sunt doar câțiva dintre mulții ierarhi ai Bisericii noastre care s-au îngrijit în mod consistent și sistematic de această lucrare, de aici și supranumele cu care au fost cinstiți de contemporani sau de urmași („Pestalozzi al românilor” sau „Luminătorul Moldovei”). Dincolo de educația temeinică și fundamentală realizată prin intermediul amvonului sau al scaunului de spovedanie, ei au fost ctitori de multe și diverse școli, au alcătuit și publicat cele dintâi manuale școlare, au depus un susținut efort pentru introducerea sau reintroducerea limbii române în școală și Biserică, după cum au tipărit nenumărate cărți de cult, de învățătură, multe dintre ele având prețioase prefețe în care subliniau binefacerile educației, evidențiind destinația finală a omului, „bucuria întru Domnul”. Lucrarea lor culturală complexă a dat bogate roade atât în vremea lor, cât și după, ei și opera lor constituind repere de seamă în istoria culturală a neamului.

...
23 Dec 2015

Deși neamul românesc a zămislit, în decursul timpului, o mulțime de sfinți, prima lor canonizare  având loc în vremea vrednicului de pomenire patriarhul Justinian Marina (1948-1977), în anul 1950. Odată cu trecerea în calendar a unor sfinți români s-a hotărât și generalizarea cultului sfinților ale căror moaște se află pe teritoriul țării noastre. Între sfinții al căror cult a fost extins acum, la loc cinste se află și Sfânta Cuvioasa Parascheva, „luminătoarea casnică a Moldovei”, ale cărei sfinte moaște au fost aduse la Iași în anul 1641, în vremea evlaviosului domn Vasile Lupu și a sfântului mitropolit cărturar Varlaam.
Evenimentul proclamării generalizării cultului Sfintei Parascheva s-a desfășurat în data de 14  octombrie 1955, în timpul arhipăstoririi mitropolitului de vrednică pomenire Sebastian Rusan (1950-1956), cu prilejul serbării hramului, eveniment liturgic și duhovnicesc de excepțională importanță, de la săvârșirea căruia se împlinesc anul acesta șase decenii. La el au participat atât ierarhi români, cât și străini, o mulțime de preoți, monahi, monahii și credincioși.

...
23 Feb 2014

Facultatea de Teologie din Cernăuţi a fost una dintre cele mai renumite instituţii de profil din ţara noastră şi nu numai. Între profesorii de aici, un loc de cinste îl ocupă pr. Ioan Zugrav, care a activat în această calitate în ultimul deceniu de existenţă a facultății, 1938-1948...

...
19 Dec 2011

Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Dialog teologic și ecumenic, vol. III, tom. II, EIBMBOR, Bucureşti, 2006, 480 p.

...
19 Dec 2011

Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserică. Naţiune. Cultură, vol. III, tom. I, EIBMBOR, Bucureşti, 2006, 823 p.

...
19 Dec 2011

Autocefalia Bisericii şi mărturisirea credinţei, coordonatori: pr. prof. dr. Viorel Sava şi pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puică, colecţia „Episteme”, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, 566 p.

...