Justinian-Remus COJOCAR

Pr. drd.
Justinian-Remus COJOCAR
» Toți autorii
6 Aug 2018

Corurile bisericești sunt expresia prezenței unei vieți religioase în parohie. Cele mai multe dintre corurile bisericești au luat ființă imediat după Marea Unire. Corurile erau de plugari, țărănești, arcășești. Erau conduse de cântăreți bisericești, instruiți la școli și de oameni simpli, de diferite îndeletniciri, care aveau dragoste și talent pentru cântarea corală. În general cântau regulat, în duminici și în sărbători. În zona Câmpulung-Moldovenesc și Humor, corurile bisericești înființate participau la concursurile organizate de Mitropolie și cele mai bune erau invitate și în afara Bucovinei. Sărbătorile mari și hramurile se bucurau de prezența corurilor care într-adevăr cântau și încântau. Rolul corurilor a fost de a culturaliza parohia, de a face misiune prin cântare, de a apropia mai ușor pe om de Dumnezeu, de propagandă și de unitate a comunității. Corurile erau subvenționate de Mitropolie și se cerea demnitate și organizare conducătorilor corurilor.

...
24 Mar 2018

Istoria Jurnalului bisericesc-literar „Candela” începe cu anul 1882, an în care, pe scaunul mitropolitan de la Cernăuți păstorea vrednicul de pomenire Silvestru Morariu Andrievici, Arhiepiscop al Cernăuților și Mitropolit al Bucovinei și Dalmației (1880-1895). Candela era buletinul, Jurnalul bisericesc-literar oficial al Mitropoliei Bucovinei. Ajungea în fiecare sat, oraș, în bibliotecile parohiale, orășenești și la instituții. La data de 8 (20) Aprilie 1882, Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici emite Circulara și Regulamentul pentru Jurnalul bisericesc-literar din Cernăuți și trimite cele două documente, în 17 (29) Aprilie 1882, cu nr. de intrare 30, spre publicare în Foaia Ordinăciunilor a Consistoriului arhiepiscopal în afacerile Arhidiecezei ortodoxe orientale a Bucovinei, nr. 4, anul 1882. Ca buletin oficial de misiune și cultură  al Bisericii Ortodoxe din Bucovina, Revista „Candela” avea să dăruiască prestigiu eparhiei, identitate Bisericii și românilor bucovineni.

...