† TEOFAN

† TEOFAN,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei
» Toți autorii
2 Aug 2016

În cadrul larg al misiunii Bisericii, Facultatea de Teologie are şi trebuie să își păstreze locul fundamental și rolul mai bine definit. După parohie şi mănăstire, nu este ceva în Biserică mai important decât Facultatea de Teologie. Se poate spune că atât viaţa parohială, cât şi viaţa monahală depind într-o măsură foarte mare de ceea ce învaţă, trăieşte şi mărturiseşte viitorul preot de parohie şi mănăstire în Facultatea de Teologie. Studiul academic îngemănat cu rugăciunea euharistică, formarea duhovnicească impregnată cu lucrarea practică dau chip slujitorilor Bisericii din parohii şi mănăstiri, din şcoli şi aşezăminte sociale, culturale sau de alt tip. Facultatea de Teologie, prin profesorii ei îndeosebi, analizează şi evaluează starea vieţii bisericeşti şi a celei sociale, ajutând ierarhia în lucrarea ei, inspirând corpul eclezial în mersul său către Împărăţia Cerurilor şi împlinind o misiune frumoasă în universitate. Înţelegând că teologia este nu doar un act de cunoaştere, ci îndeosebi un dar al Sfântului Duh, Facultatea de Teologie îşi împlineşte menirea numai sub egida Cincizecimii Bisericii, de unde primeşte putere, inspiraţie şi curaj mărturisitor. Credinţa puternică în Dumnezeu, cunoaşterea Scripturii şi a Sfinţilor Părinţi, rugăciunea continuă, Hrana Euharistică, starea de jertfă manifestată prin identificare cu fiecare om în iubire sunt caracteristicile esenţiale în viaţa unei facultăţi de teologie, constituind, în acelaşi timp, legătura profesorilor şi studenţilor teologi cu Dumnezeu Cel în Sfânta Treime preaslăvit şi cu Biserica Sa.

...
23 Feb 2014

Văzute, în mod special prin prisma picturii exterioare, ca o „categorie estetică de valoare universală” , mănăstirile Moldovei ascund în sânul lor comori mult mai adânci. Viaţa în Hristos, trăită în Duhul Sfânt sub revărsarea iubirii Tatălui ceresc, este fântâna purtătoare de comori lăuntrice prezentă în vetrele monahale moldoveneşti. Valoarea mănăstirilor moldave, izvor de viaţă curată pentru căutătorii de sens şi profunzime spirituală, are două repere esenţiale: mesajul teologic mărturisitor al credinţei în Hristos, prezent în frescele murale, şi fenomenul patristic legat de Sfântul Paisie Velicicovschi de la Nemţ.

...