Vasile CRISTESCU

Conf. dr.
Vasile CRISTESCU
» Toți autorii
19 Mai 2015

Leonţiu de Bizanţ a cărui identitate rămâne încă subiect de dezbatere, este figura centrală a secolului VI. În scrierea sa ”Adversus Nestorianos et Eutychianos” el aprofundează teologia Calcedonului cu privire la persoană şi natură: natura are rațiunea existenței, are semnificația de gen. Ea arată caracteristica realității generale. Ipostasul arată existența prin sine-însăși. El descoperă pe cineva, ”acesta sau acela”. Ipostasul arată particularul deosebit de comun. Împreună cu teologii din secolul V şi VI, Leonţiu este legat de învăţătura Părinţilor Capadocieni, pe care o continuă şi o aprofundează. Ca și Părinții Capadocieni, Leonțiu definește persoana ca o anumită existență, care este purtătoare de proprietăți particulare, prin care se delimitează de celelalte existențe definite. Natura indică universalul, ipostasul delimitează particularul de comun.

...
17 Dec 2013

The Christology of the Eastern Fathers, especially that of St. Cyril of Alexandria, was taken up and deepened by the Scythian monks on the dogmatic teaching of the Fourth Ecumenical Council of Chalcedon...

...
17 Dec 2013

The term „composition” (synthesis, compositio) was used in christological dogma...

...