Nr. 1-4

 - data limită a predării studiilor la redacție: 1 martie

 - data tipăririi revistei: 30 aprilie