Nr. 5-8

 - data limită a predării studiilor la redacție: 1 iulie

 - data tipăririi revistei: 30 august