Nr. 9-12

 - data limită a predării studiilor la redacție: 1 noiembrie
 - data tipăririi revistei: 30 decembrie