corp

Il valore dell’Icona nell’ambito liturgico a partire dalla relazionemente-corpo-immagini

Problema legăturii dintre minte şi corp a suscitat un interes deosebit pentru oamenii din toate timpurile şi din toate culturile datorită multiplelor implicaţii pe care o astfel de problematică le posedă, cu precădere cele de natură religioasă...