viață creștină

Practica Sfintei Euharistii în Biserica Ortodoxă. Deasa sau rara împărtășire?

Acest studiu propune o reflecție asupra practicii Sfintei Împărtășiri în Biserica Ortodoxă și a condițiilor necesare pentru mireni de a se apropia de aceasta Sfântă Taină.Cititorulacestuiarticoleste invitat să descopere problematica pastorală ce poate fi pusă în lumină, în cazul în care Taina Sfintei Euharistii este administrată mai rar sau mai des de către parohiile ortodoxe. Practica împărtășirii continueeste aprobată atât de Biserica Creștină primară cât și de învățătura Sfinților Părinți.În zilele noastre, observăm că foarte mulți creștini se apropie de Sfânta Împărtășire doar în cele patru posturi din an, iar alții o dată pe an.Însă întrebarea pe care o putem pune în acest caz este urmatoarea: împărtășirea rară a credincioșilor este oare o practică pastorală fidelă Tradiției Bisericii? Lucrarea noastră va analiza concepțiile teologice ale mai multor teologi și duhovnici din diasporă și din țările de tradiție ortodoxă.

Taina morții în spiritualitatea ortodoxă

Pr. prof. dr. Ioan C. TEȘU

Like many other essential truths of the Orthodox faith, death
has a “mystery” character itself, because the man can’t know it from
within, but from the outside of the factual life. The Orthodox spirituality,
based on revelation and on the spiritual thousands testimonies,
ensures the man that death is not a fiasco, a failure, beyond
which is only nothingness, but it is the very entry into eternal life.
The spiritual writings of the Eastern Christian Church confer great

Dragoste și imitatio Christi

Beginning from some fundamental reflection on love, the author,
Lauren]iu Ursu, analyses the reality of love in human life as the
essential force of the person creted by God, Who is love. The rapport
beween love and hate, love and sufference and others is meant
to configure the reality and the necessity of love in the life of the
Church.