Creație

Omul, compendiu între eternitate și efemeritate

Căutarea de sensuri a omului contemporan este diametral opusă experienței paradisiace a protopărinților. Dacă, la început, omul a trăit cu dezideratul reîntoarcerii în grădina paradisiacă, acesta locuind în proximitatea Edenului (Facerea 3, 24), astăzi omul are privirea îndreptată doar spre pământ, uitând de alcătuirea sa dihotomică, trup și suflet, dar și de avertismentul Ecclesiatului care ne spune că numai sufletul este etern, restul fiind deșertăciune (12, 8). Prima parte a acestui studiu aduce în prim-plan argumentele teologice ale superiorității omului în raport cu restul creației, faptul că acesta face legătura între cele două lumi, cea spirituală și cea materială. În cea de a doua parte este reliefată lucrarea mântuitoare a lui Hristos în lume, care face posibilă îndumnezeirea și transfigurarea noastră spirituală, ca finalitate pe care trebuie să ne-o împropiem prin participarea cu întreaga noastră ființa la Cina Euharistică.

Creația ca Euharistie în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul este în Teologia patristică românească încă neexplorat la adevărata sa valoare. Această realitate ne-a determinat să ne oprim asupra unei singure teme descrisă atât de bine de opera autorului cretan, și anume creația. Întregul Canon poate fi considerat, pe buna dreptate, o sinteză a imnografiei creștine despre creație și om, alături de restaurarea creației și a omului în și prin Persoana Mântuitorului Iisus Hristos.

Responsabilitatea familială a educării copilului - o perspectivă veterotestamentară

Scrierile sapiențiale ale Vechiului Testament prezintă două obiective fundamentale pentru viața unui om: întemeierea unei familii (literal, „a-și construi casă”) și nașterea de copii, act care consolidează familia și, prin extensie, poporul ales al lui Dumnezeu. Așa se explică de ce prima poruncă dată omului în rai de Dumnezeu a fost aceea a perpetuării speciei umane și a dominării pământului: „Dați roadă și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți!” (Fac. 1, 28).