Credinţă

Credinţă

Sfântul Constantin Brâncoveanu și cărțile de cult liturgic dăruite Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului

Pr. lect. dr. Stelian MANOLACHE

During a time when the three Romanian Countries, Moldova, Ardealul and Tara Româneasca, where situated near the Austrian, Russian and Otoman Empire, suffering a political and religious tri-influence, the reign of the Romanian martyr ruler Constantin Brâncoveanu, will be placed under the sign of the religious cultural resistance and political diplomacy. Well aware of the religious unity of all Romanians, he will be a great warrior against the Romano-Catholic Union, being along side his fellow country man from Ardeal and specially with those from the Saint Nicholas Church from Scheii Brasovului, which he helped donating numerous religious books, preserving, the orthodox faith. From the Chronical writen by David Corbea, during a period of time, between 1683 and 1813, we find out that an important rol, from this books that were donated by Constantin Brâncoveanu, the important ones were the Holy Bible, The Gospels, the Triod, which were printed in different cultural centers in Tara Româneasca and Transylvania. Through this books, many written in Romanian, the Church could stop the anti-national religious character promoted by the Court of Wien. As a token of appreciation, the Romanians from Bra[ov, especially the ones living in {chei, will name a street in the honor of this great ruler.
 

Sfânta Spovedanie — Taină a vindecării

Studiul își propune o introducere în șansa vindecării omului prin una dintre cele mai importante Taine ale Bisericii, și anume Spovedania. Tema a pornit de la premisa că, astăzi, omul are posibilitatea să-și recapete sănătatea printr-o terapeutică duhovnicească. Astfel, se va constata că vindecarea se poate realiza prin revenirea „în sine”, prin mărturisirea onestă a păcatelor în fața duhovnicului rugător, printr-o atitudine creștină și prin practicarea virtuților în viața cotidiană, având convingerea că vindecarea sufletului reprezintă darul exclusiv al Fiului lui Dumnezeu, acordat prin intermediul Bisericii. În urma acestei terapii, vom sesiza două efecte: primul constă în iertarea păcatelor și reașezarea penitentului în starea harică din care căzuse, iar al doilea este reprezentat de libertatea și oportunitatea de a primi Euharistia, ca hrană spirituală pentru sufletul vindecat.

Repere teologice în opera monahului Nicolae de la Rohia

The topic of the article aims the fundamentals of Christian theology, spirituality
and culture in Nicolae Steinhardt’s work...

Semnificația termenului πίστις din Galateni 5, 22

În Galateni 5, 22-23, Sfântul Apostol Pavel ne prezintă roadele conlucrării omului cu harul Sfântului Duh. Plecând de la delimitarea terminologică a grecescului πίστις, „credinţă”, dar şi a corespondenţilor lui ebraici, în contextul revelaţiei biblice, studiul scoate în evidenţă specificitatea virtuţii credinţei în teologia paulină. De asemenea, demersul nostru îşi propune să scoată în evidenţă şi o a doua latură a semnificaţiei termenului menţionat, ţinând cont, în special, de plasarea lui în cadrul epistolei pauline. Pentru a facilita perceperea acestei semnificaţii, şi anume încrederea ca o virtute a omului, textul epistolei a fost secondat și întărit de alte argumente din scrierile noutestamentare, care relevă, în mod clar, teza propusă.

Chipuri de femei din Vechiul Testament. Două profetese: Mariam și Hulda

Vechiul Testament reprezintă prima parte a Sfintei Scripturi şi cuprinde descoperirea dumnezeiască făcută de Dumnezeu prin patriarhi şi profeţi, fiind pedagog spre Hristos şi pregătind venirea Mântuitorului. În cele 39 de cărţi sunt înfăţişate crearea lumii şi a omului, sunt evocate istoria, religia, instituţiile şi tradiţiile poporului ales, de la creaţie şi până la întruparea lui Mesia. Între personalităţile prezente în paginile vechitestamentare, un loc important este ocupat de profeţi. Aceştia au fost persoane pline de credinţă, aleşi de Dumnezeu spre a mustra pe poporul care a părăsit voia Sa, încălcând poruncile dumnezeieşti. Profeţii au fost inspiraţi, au avut viziuni sau au vorbit direct cu Părintele ceresc. Ei au avut curajul să-i înfrunte pe regi şi pe mai-marii cetăţilor, riscându-şi chiar propria viaţă.  De cele mai multe ori, profeţii au fost bărbaţi, dar au existat şi situaţii în care unele femei au exercitat această misiune. Articolul de faţă prezintă două chipuri de profetese ale Vechiului Testament, Miriam şi Hulda, insistând asupra rolului lor în păstrarea credinţei, subliniind curajul şi devotamentul lor faţă de Dumnezeu.

Sfântul Maslu – Taină a vindecării

Viaţa este darul lui Dumnezeu, iar dinamica vieții reprezintă spaţiul şi timpul în care omul îşi caută vindecarea sufletească și trupească. Taina Sfântului Maslu este lucrarea sfântă săvârşită în numele Sfintei Treimi, de preoţii Bisericii, prin care se împărtăşeşte credinciosului bolnav harul nevăzut al vindecării bolilor sufletești și trupeşti, recâştigarea speranței în puterea terapeutică a lui Hristos, iertarea păcatelor și înfierea în comunitatea eclesială de credință. Vindecarea omului face parte din „programul” terapeutic inițiat de Hristos, Biserica fiind înzestrată cu toate „medicamentele” harice utile care să anihileze și să distrugă virusul păcatului, să combată orice pată care știrbește sănătatea credinciosului și să intensifice relația cu Dumnezeu. Cheia vindecării trebuie căutată în legătura permanentă pe care ar trebui să o avem cu Mântuitorul, în intenția noastră de a ne schimba modul de a trăi și în capacitatea noastră de a înțelege că suntem într-o dependență cauzală de Dumnezeu.

Unitate de credință și bariere jurisdicționale. Cazul ortodoxiei americane

On September 24, 1794, monks from Valaam Monastery landed
on Kodiak Island; since then, the Orthodox Divine Liturgy has
never ceased to be celebrated in North America. The Orthodox missionaries
came to Alaska with an authentic missionary commitment.
They came to preach the Good News of Christ.
The immigration of the Orthodox peoples in North America
opened another dimension for Orthodoxy in America. As immigrants,
they came to the New World searching for opportunity and

Mărturisirea credinței în Duhul Sfânt — fundament al teologiei baptismale

Notre étude essaie de mettre en évidence le rôle du Saint Esprit
dans le Sacrement du Baptême. Le Baptême représente l’un des sept
sacrements de l’Eglise Orthodoxe par lequel le nouveau-né entre
dans la foi orthodoxe, dans la vie de l’Eglise. Par le Baptême, nous
devenons les fils de Dieu selon la grâce.
Dans le Crédo, on témoigne également, à côté de la foi en Dieu