Cuviosul Paisie Aghioritul

Sfaturi și îndemnuri duhovnicești ale Cuviosului Paisie Aghioritul pentru familia creștină

Pr. prof. dr. Ioan C. TEȘU

În studiul intitulat Sfaturi și îndemnuri duhovnicești ale Cuviosului Paisie Aghioritul, pentru familia creștină, autorul subliniază unele cuvinte ale monahului atonit, cu privire la motivele autentice de alegere a vieții monahale sau a celei de familie, criteriile alegerii partenerei sau a partenerului de viață și calitățile pe care trebuie să le dețină, virtuțile ce trebuie să caracterizeze viața de familie, între care excelează: credința, rugăciunea, consultarea cu duhovnicul. Totodată, sunt menționate unele sfaturi privind relațiile dintre soții, precum și cele dintre părinți și copii și moduri de depășire a situațiilor conflictuale ce pot apărea în viața familiei creștine. Un spațiu special este consacrat descrierii binecuvântărilor pe care le trăiesc familiile cu mulți copii, precum și principiile unei educații morale autentice, așa cum au fost acestea oferite de către Părintele Paisie Aghioritul.

Chipul „Părintelui duhovnicesc”, în scrierile Cuviosului Paisie Aghioritul (II)

Pr. prof. dr. Ioan C. TEȘU

Studiul intitulat Chipul „părintelui duhovnicesc”, în scrierile Cuviosului Paisie Aghioritul, prezintă învățătura Cuviosului Părinte, cu privire la importanța pocăinței și a părintelui duhovnicesc pentru mântuire. Sunt menționate, într-o primă secțiune, unele cuvinte ale sale privind starea generală a lumii contemporane și realitatea tristă, potrivit căreia, păcatele au devenit o „modă”, în timp ce virtuțile sunt considerate semn al „regresului”. Este subliniată, apoi, învățătura Cuviosului Părinte privind importanța Sfintei Taine a Pocăinței, considerată „al doilea botez”, „botezul lacrimilor”, însușirile adevăratei pocăințe și efectele ei, calitatea de „doctor al sufletelor” sau „doctor lăuntric” a duhovnicului, pentru ca apoi să fie descrise calitățile spirituale ale monahului atonit, ca „părinte duhovnicesc”, cele mai importante dintre acestea fiind: discernământul duhovnicesc, răbdarea, bunătatea, blândețea și, în mod deosebit, iubirea.

Chipul „părintelui duhovnicesc”, în scrierile Cuviosului Paisie Aghioritul (I)

Pr. prof. dr. Ioan C. TEȘU

Studiul intitulat Chipul „părintelui duhovnicesc”, în scrierile Cuviosului Paisie Aghioritul, prezintă învățătura Cuviosului Părinte, cu privire la importanța pocăinței și a părintelui duhovnicesc pentru mântuire. Sunt menționate, într-o primă secțiune, unele cuvinte ale sale privind starea generală a lumii contemporane și realitatea tristă, potrivit căreia, păcatele au devenit o „modă”, în timp ce virtuțile sunt considerate semn al „regresului”. Este subliniată, apoi, învățătura Cuviosului Părinte privind importanța Sfintei Taine a Pocăinței, considerată „al doilea botez”, „botezul lacrimilor”, însușirile adevăratei pocăințe și efectele ei, calitatea de „doctor al sufletelor” sau „doctor lăuntric” a duhovnicului, pentru ca apoi să fie descrise calitățile spirituale ale monahului atonit, ca „părinte duhovnicesc”, cele mai importante dintre acestea fiind: discernământul duhovnicesc, răbdarea, bunătatea, blândețea și, în mod deosebit, iubirea.