elenism creştin

„Filosofia creştină” ca hermeneutică şi euristică. Prolegomene asupra raportului dintre teologie şi filosofie

Pr. lect. dr. Nichifor TĂNASE

Contestarea originalităţii Sfinţilor Părinţi i-a condus pe unii exegeţi moderni, precum A.J. Festugière, la afirmarea preponderenţei platonismului în mistica acestora, deşi el însuşi subliniază inadecvarea noţiunii de har în mistica platonică. Începând cu Grigorie al Nyssei şi Dionisie se merge spre tema Întunericului divin – o temă lipsită de paralele în platonism, o reală originalitate în mistică.