Familie

Sfaturi și îndemnuri duhovnicești ale Cuviosului Paisie Aghioritul pentru familia creștină

Pr. prof. dr. Ioan C. TEȘU

În studiul intitulat Sfaturi și îndemnuri duhovnicești ale Cuviosului Paisie Aghioritul, pentru familia creștină, autorul subliniază unele cuvinte ale monahului atonit, cu privire la motivele autentice de alegere a vieții monahale sau a celei de familie, criteriile alegerii partenerei sau a partenerului de viață și calitățile pe care trebuie să le dețină, virtuțile ce trebuie să caracterizeze viața de familie, între care excelează: credința, rugăciunea, consultarea cu duhovnicul. Totodată, sunt menționate unele sfaturi privind relațiile dintre soții, precum și cele dintre părinți și copii și moduri de depășire a situațiilor conflictuale ce pot apărea în viața familiei creștine. Un spațiu special este consacrat descrierii binecuvântărilor pe care le trăiesc familiile cu mulți copii, precum și principiile unei educații morale autentice, așa cum au fost acestea oferite de către Părintele Paisie Aghioritul.

Importanța familiei în Vechiul Testament

Pr. prof. dr. Petre SEMEN

The biblical research “The Importance of the family in the Old
Testament” presents the cultural customs of the families in the Jewish
culture before Christ, as it is mentioned in the books of the
Old Testament. The study analyses the monogamic and polygamic
families in the Jewish culture, the education of children and the
relations between husband and wife, governed by the fear of God.
The research emphasises the importance of the concept of family in
the Old Testament and the biblical conception on the family.

Familia creștină – icoană a iubirii dumnezeiești

Pr. prof. dr. Ioan C. TEȘU

In the theological research “The Christian Family – Icon of the
Divine Love”, Rev. Prof. Dr. Ioan C. Te[u analyses the present situation
of the families in the Western society and presents the teaching
of the Church concerning the family, the childbirth, the friendship
and the marriage. Focusing mainly on the work of Saint John Chrysostom,
the author of the research emphasizes the importance of
the family in the Church and in society. The Christian family is a

Familia, în gândirea teologică a Episcopului Melchisedec Ștefănescu

Pr. prof. dr. Viorel SAVA

Gândirea teologică a unuia dintre cei mai valoroşi ierarhi ai Bisericii Româneşti din veacul al XIX-lea este adânc înrădăcinată în teologia Sfinţilor Părinţi şi în doctrina canonică ortodoxă.

Nașterea lui Hristos – Lumina familiei creștine. Pastorală la Nașterea Domnului - 2003

† DANIEL , Mitropolitul Moldovei și Bucovinei
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Valori educaționale biblice promovate în familie prin cateheză

In biblical Israel, the father was main responsible for the religious
education of his son. However, although the religious leaders
of biblical Israelite community appreciated the goodwill and the
assuming with responsibility of this duty, they didn’t show any trust
in voluntary attitude of the father; they imposed an obligation to
give his son an intellectual and religious enthusiasm as earlier, on a
good path in life. This explains the appearance of a „parental teaching

Alegerea „sufletului pereche” – alegere pentru veșnicie. O perspectivă duhovnicească într-o cheie psihologică

Pr. prof. dr. Ioan C. TEȘU

This study presents, starting from the deep considerations of
the Orthodox Spirituality and also from behaviorism, the state
or the feeling of „falling in love”, the mechanisms and the forms
of love, insisting on the principle of the similarity and complementarity
between the persons who get involved in such affective
relationship.
Among the fundamental criteria of this choice for eternity, the
author insists on the necessity of obtaining the parents’ consent or

Responsabilitatea familială a educării copilului - o perspectivă veterotestamentară

Scrierile sapiențiale ale Vechiului Testament prezintă două obiective fundamentale pentru viața unui om: întemeierea unei familii (literal, „a-și construi casă”) și nașterea de copii, act care consolidează familia și, prin extensie, poporul ales al lui Dumnezeu. Așa se explică de ce prima poruncă dată omului în rai de Dumnezeu a fost aceea a perpetuării speciei umane și a dominării pământului: „Dați roadă și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți!” (Fac. 1, 28).

Vocația familială a ființei umane

Pr. prof. dr. Ioan C. TEȘU

Izvoarele sociologice, psihologice, teologice, medicale vorbesc despre o reală criză a familiei. Ceea ce altădată era considerat „leagănul civilizației”, mediul, cadrul și atmosfera cea mai propice afirmării și dezvoltării ființei și personalității umane este considerat astăzi, adeseori, o piedică în calea realizării profesionale, și din acest motiv este amânat și ignorat.