Grigorie Palama

Omilii ale Sfântului Grigorie Palama rostite înainte de hirotonia în episcop și de instalarea în Tesalonic

În 1334, an în care sunt datate istoric primele omilii alelui Grigorie Palama, existau probabil multe alte cuvântări ale acestuia, care însă nu sunt menţionate de nici un document. Suntem îndreptăţiţi să credem că, deși Sfântul Grigorie a dus după hirotonie o viaţă pustnicească, nu și-a ignorat misiunea învăţătorească. Studiul analizează acele omilii susceptibile să fi fost rostite de Sfântul Grigorie Palama înainte de hirotonia în episcop și de preluarea definitivă a scaunului arhieresc din Tesalonic.

Teologia palamită, o cheie hermeneutică

Interesul față de gândirea părintelui Stăniloae este, îndeobște, encomiastic-muzeal și nu viu critic. Receptarea specializată a ideilor prezintă un non sequitur evident față de operă și riscă să se epuizeze infertil în spațiul admirației cultural-teologice. În termenii lui Mihai Șora, schimbul de idei trebuie să fie un „dialog generalizat”.