Îndumnezeire

Omul, compendiu între eternitate și efemeritate

Căutarea de sensuri a omului contemporan este diametral opusă experienței paradisiace a protopărinților. Dacă, la început, omul a trăit cu dezideratul reîntoarcerii în grădina paradisiacă, acesta locuind în proximitatea Edenului (Facerea 3, 24), astăzi omul are privirea îndreptată doar spre pământ, uitând de alcătuirea sa dihotomică, trup și suflet, dar și de avertismentul Ecclesiatului care ne spune că numai sufletul este etern, restul fiind deșertăciune (12, 8). Prima parte a acestui studiu aduce în prim-plan argumentele teologice ale superiorității omului în raport cu restul creației, faptul că acesta face legătura între cele două lumi, cea spirituală și cea materială. În cea de a doua parte este reliefată lucrarea mântuitoare a lui Hristos în lume, care face posibilă îndumnezeirea și transfigurarea noastră spirituală, ca finalitate pe care trebuie să ne-o împropiem prin participarea cu întreaga noastră ființa la Cina Euharistică.

Înveșmântarea și goliciunea duhovnicească a omului. O viziune ortodoxă despre omul teofor

Pr. lect. dr. Adrian DINU

The theological research “The raiment and the nakedness of the
human being An Orthodox vision on the anthropos theophoros”
written by the Rev. Lect. Dr. Adrian Dinu, analyses the human condition
in the context of the teachings of the Holy Fathers, focusing
on the theology of garments, present from the Genesis (the leather
garments), and consequently, the raiment in Christ performed at the
Baptism and the human nakedness attained through the sin.
The author presents the relationship between God and the secular

Teologia – știința mântuirii și a vieții veșnice în gândirea Părintelui Stăniloae

† DANIEL , Mitropolitul Moldovei și Bucovinei
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Mărturisirea credinței în Duhul Sfânt — fundament al teologiei baptismale

Notre étude essaie de mettre en évidence le rôle du Saint Esprit
dans le Sacrement du Baptême. Le Baptême représente l’un des sept
sacrements de l’Eglise Orthodoxe par lequel le nouveau-né entre
dans la foi orthodoxe, dans la vie de l’Eglise. Par le Baptême, nous
devenons les fils de Dieu selon la grâce.
Dans le Crédo, on témoigne également, à côté de la foi en Dieu

Sfântul Grigorie al Nyssei despre Taina Pocăinței și a Euharistiei ca trepte spre îndumnezeire

Diac. dr. Liviu PETCU

Gregory's spiritual teaching has been the subject of more intensified
study since the Second World War. Several scholars have
seen in Gregory a major exponent of the doctrine of deification,
but in fact he appeals to the doctrine less. Like Norman Russell said,
deification for the bishop of Nyssa refers primarily to the transformation
of the flesh assumed by the Son at the Incarnation (and,
by extension, to the operation of the sacraments), and secondarily

Teologia palamită, o cheie hermeneutică

Interesul față de gândirea părintelui Stăniloae este, îndeobște, encomiastic-muzeal și nu viu critic. Receptarea specializată a ideilor prezintă un non sequitur evident față de operă și riscă să se epuizeze infertil în spațiul admirației cultural-teologice. În termenii lui Mihai Șora, schimbul de idei trebuie să fie un „dialog generalizat”.