Maica Domnului

The Specificity of Orthodox Mariology reflected in the Sacrament of Holy Unction. A Biblical, Liturgical and Patristic Argumentation

Nelipsită nicicând din rugăciunile noastre, Maica Domnului se dovedeşte întotdeauna grabnic ajutătoare , „uşă milostivirii” , „prin care lumea s-a umplut de milă”. Mai mult decât oricare altă Sfântă Taină, Taina Maslului este Taina mângâierii celor întristaţi, pentru care Maica Domnului a rămas, prin calitatea ei de mijlocitoare către Hristos, „singură grabnic ajutătoare” . De aceea ea este invocată ca „rugătoare caldă şi zid nesurpat, izvor de milă şi lumii scăpare”. Ea a primit de la Hristos Domnul puterea de a dezlega, prin „mângâierea rugăciunilor”, suferinţele celor bolnavi . Maica lui Dumnezeu are puterea de a-L face milostiv pe Acela Care este „singurul Dumnezeu, Care cu mila şi cu îndurările sale tămăduieşte tuturor patimile sufletelor şi zdrobirile trupurilor”, făcându-ne părtaşi „noianului celui nemărginit al milostivirii”.

Surprinzătoarea Buna Vestire

The theological essay „The Suprising Anunciation” written by Rev.
Sever Stan Stoica presents the doctrine of the Anunciation through
the teachings of the Church, through the metaphores of the liturgy
and through the thoughts of the theologians. The event of
Anunciation means the meeting between two freedoms: the divine
freedom, full of infinite love in His quest to save the human being
and the human freedom of the Theotokos, that humbly accepts nd
receives in herself the mystery of all eternity embeded in time.