martir

Cuvioșii și mărturisitorii români — pilde de răbdare și de rugăciune pentru cei suferinzi

Pr. asist. cercet. dr. Liviu PETCU

Mărturisitorii și martirii români care au îndurat caznele închisorilor comuniste, din motive închipuite sau doar pentru simplul fapt că erau preoți de vocație, intelectuali creștini sau credincioși fervenți ai Bisericii, au subliniat aproape la unison, că singurul suport, sprijin, întărire și mângâiere pentru ei în răstimpul acela de chin și groază a fost rugăciunea lui Iisus. Cu toții s-au simțit atrași de liniștea, bucuria, pacea și mângâierea oferite de rugăciune. Acestea le-au învățat și le-au propovăduit și cuvioșii români din mănăstirile noastre. În acea lume a închisorii, rugăciunea minții a însemnat o evadare, o regăsire a echilibrului spiritual, o reconfortare sufletească ce i-a ajutat să învingă frica, angoasa, singurătatea, lipsurile, persecuțiile etc. Această rugăciune i-a situat mereu în prezența lui Dumnezeu, indiferent de împrejurările grele prin care au trecut. Simțeau că nu sunt singuri și că Cineva îi întărește. Mulți au ajuns pe cele mai înalte culmi ale acestei rugăciuni. Doar pentru că au fost dispuși să învețe lecția rugăciunii, au putut depăși acele situații limită.

Sfântul Constantin Brâncoveanu și cărțile de cult liturgic dăruite Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului

Pr. lect. dr. Stelian MANOLACHE

During a time when the three Romanian Countries, Moldova, Ardealul and Tara Româneasca, where situated near the Austrian, Russian and Otoman Empire, suffering a political and religious tri-influence, the reign of the Romanian martyr ruler Constantin Brâncoveanu, will be placed under the sign of the religious cultural resistance and political diplomacy. Well aware of the religious unity of all Romanians, he will be a great warrior against the Romano-Catholic Union, being along side his fellow country man from Ardeal and specially with those from the Saint Nicholas Church from Scheii Brasovului, which he helped donating numerous religious books, preserving, the orthodox faith. From the Chronical writen by David Corbea, during a period of time, between 1683 and 1813, we find out that an important rol, from this books that were donated by Constantin Brâncoveanu, the important ones were the Holy Bible, The Gospels, the Triod, which were printed in different cultural centers in Tara Româneasca and Transylvania. Through this books, many written in Romanian, the Church could stop the anti-national religious character promoted by the Court of Wien. As a token of appreciation, the Romanians from Bra[ov, especially the ones living in {chei, will name a street in the honor of this great ruler.
 

Martiriul Sfinților Brâncoveni reflectat în scrierile contemporanilor și în conștiința populară a românilor

Voievod al Țării Românești între 1688-1714, Constantin Brâncoveanu a rămas în conştiinţa posterităţii ca un conducător abil, iubitor al culturii şi artei, dar şi prin sfârşitul său martiric, consemnat cu obiectivitate în scrierile cronicarilor şi ale martorilor oculari. Aceste mărturii au fost prelucrate de români în creaţii populare epice, lirice şi dramatice, prin care îşi arătau preţuirea faţă de voievodul muntean şi exprimau cu durere trecerea sa din această lume. Atitudinea plină de curaj în faţa morţii şi discursurile adresate fiilor săi înaintea execuţiei confirmă conştiinţa creştină care l-a însoţit pe Constantin Brâncoveanu pe parcursul întregii sale vieţi şi transformă o atitudine demnă în faţă morţii într-un sfârşit martiric.