Martiriu

Mărturii despre Sfântul Constantin Brâncoveanu

Articolul de faţă prezintă şi analizează  cele mai semnificative mărturii referitoare la martiriul familiei Brâncoveanu, oferite de surse contemporane evenimentelor, deopotrivă edite şi inedite. O atenţie deosebită am acordat-o perioadei de detenţie, torturilor la care a fost supus domnul muntean împreună cu familia sa, a învinuirilor aduse, precum şi a posibilităţilor de salvare, oferite, în repetate rânduri, în schimbul trecerii la islam.