Paul Constantinescu

Valorificarea melosului psaltic în creația liturgică a compozitorului Paul Constantinescu

Paul Constantinescu este compozitorul care a reuşit să creeze cele mai valoroase compoziţii ale muzicii româneşti de inspiraţie psaltică. Prin contactul direct cu valoroşi specialişti din domeniul muzicii psaltice, compozitorul şi-a desăvârşit cunoştinţele despre bogăţia de moduri şi ritmuri ale acestui străvechi tezaur şi le-a dezvoltat cu profesorul Egon Wellesz la Viena. De la marele bizantinolog preotul Ioan D.