pocăință

Chipul „Părintelui duhovnicesc”, în scrierile Cuviosului Paisie Aghioritul (II)

Pr. prof. dr. Ioan C. TEȘU

Studiul intitulat Chipul „părintelui duhovnicesc”, în scrierile Cuviosului Paisie Aghioritul, prezintă învățătura Cuviosului Părinte, cu privire la importanța pocăinței și a părintelui duhovnicesc pentru mântuire. Sunt menționate, într-o primă secțiune, unele cuvinte ale sale privind starea generală a lumii contemporane și realitatea tristă, potrivit căreia, păcatele au devenit o „modă”, în timp ce virtuțile sunt considerate semn al „regresului”. Este subliniată, apoi, învățătura Cuviosului Părinte privind importanța Sfintei Taine a Pocăinței, considerată „al doilea botez”, „botezul lacrimilor”, însușirile adevăratei pocăințe și efectele ei, calitatea de „doctor al sufletelor” sau „doctor lăuntric” a duhovnicului, pentru ca apoi să fie descrise calitățile spirituale ale monahului atonit, ca „părinte duhovnicesc”, cele mai importante dintre acestea fiind: discernământul duhovnicesc, răbdarea, bunătatea, blândețea și, în mod deosebit, iubirea.

Sfântul Grigorie al Nyssei despre Taina Pocăinței și a Euharistiei ca trepte spre îndumnezeire

Diac. dr. Liviu PETCU

Gregory's spiritual teaching has been the subject of more intensified
study since the Second World War. Several scholars have
seen in Gregory a major exponent of the doctrine of deification,
but in fact he appeals to the doctrine less. Like Norman Russell said,
deification for the bishop of Nyssa refers primarily to the transformation
of the flesh assumed by the Son at the Incarnation (and,
by extension, to the operation of the sacraments), and secondarily