preot

Misiunea parohiei prin activități social-filantropice și educaționale

Emilian NICA , Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

Nous nous proposons de réfléchir dans le présent travail sur les principales activités sociales-philanthropiques et éducationnelles que le prêtre de paroisse peut et doit développer auprès de ses paroissiens, dans le but de les aider à se préparer, tout le long de leur vie terrestre, pour la vie céleste dans le Royaume des cieux. Nous étudions ainsi l’oeuvre pratique et missionnaire de l’Église accomplie par l’intermédiaire de la paroisse, du prêtre-recteur et des fidèles-paroissiens. De nos jours plus que jamais, dans une société roumaine soumise à des changements sociaux profonds, à travers le ministère du prêtre, la paroisse est appelée à amener de la lumière, de la charité et de l’espoir aux fidèles, afin de donner un sens à leur vie terrestre. Nous mettons en évidence dans ce travail les principales méthodes et les divers moyens que le prêtre peut et doit déployer dans sa mission pour bien accomplir ces buts, afin de prolonger la célébration de la Liturgie Eucharistique en dehors des murs de son église, au milieu du troupeau que le Christ lui a confié lors de son ordination sacerdotale.

Meditații duhovnicești asupra Teo-logiei. Un omagiu adus Părintelui Dumitru Stăniloae

Teologia poate fi o știință, însă o știință întru Dumnezeu, iar mai presus de acest fapt, teologia trebuie să fie un mod de viață, un mod de a ne raporta la Dumnezeu și la lumea în care trăim. Iar trăirea adevăratei teologii în stare de sfințenie, nu constituie doar o minune ci, o stare absolut necesară creștinului de astăzi. Concepția despre teologie și despre educația teologică a Pr. Prof. Dumitru Stăniloae este fidelă Sfinților Părinți. Educația tinerilor este în strânsă legătură cu morala creștină, iar dintre toate disciplinele de studiu, teologia satisface plenar setea de cunoaștere. Departe de a fi doar știință, teologia este expresie a experienței religioase ce trebuie să producă experiență religioasă. Școala teologică este astfel, loc al cunoașterii lui Dumnezeu. Cunoașterea divină este în strânsă legătură cu idealul studentului teolog – preoția, o calitate a sufletului ce se dobândește prin curaj și curăție îngerească. Pr. Dumitru Stăniloae recomandă lectura religioasă, un duhovnic – ca model existențial și o creștere în cultul Bisericii, pentru ca viața duhovnicească a studenților teologi să se aprofundeze. Educația teologică nu elimină studiul sistematic, ci îndeamnă spre interiorizarea acestuia prin meditație și rugăciune. Scopul acestei educații este transformarea omului și a societății, spre asemănarea cu Hristos, Supremul Învățător.

Preotul Mihai N. Cârlănescu, figură pilduitoare de slujitor al altarelor străbune (24 iunie 1882 - 5 iunie 1934)

The Father Mihai N. Cârlănescu is one of the greatest priest
figures of our Church – an apostle, a patriot and a scholar. Parish
Priest of the Church of „Saints Michael and Gabriel” in Bogdănești,
in 1904-1934, Father Mihai N. Cârlănescu has been involved in social
and cultural activities, in the round of “Deșteptarea sătenilor”
and, especially, as editor and manager of the newspaper “Vestitorul
satelor”.