Revelaţie

Il mistero dell’incarnazione di Cristo come fondamento teologico dell’icona bizantina

Dacă e adevărat faptul că a fi creştini constă în modul de a ne raporta la Hristos, trebuie sa admitem că însuşi Hristos s-a raportat înainte de toate la noi, alegând să se descopere în mod deplin, deschizându-ne astfel posibilitatea de a-L cunoaşte. Văzută şi înţeleasă ca manifestare a Logosului Tatălui, icoana devine artă înviată în Hristos, nu semn, nici manifestare, ci simbol al prezenţei, viziune liturgică a Tainei întrupată in chip omenesc. Întemeiat pe scrierile Sfinţilor Părinţi, studiul de faţă evidenţiază legătura profundă dintre icoana lui Hristos şi Taina Întrupării Sale, întrucât chiar în actul Său de a deveni om stă posibilitatea de a-L închipui în icoană. Astfel, toată teologia mântuirii îşi cunoaşte originea în acest act al chenozei lui Dumnezeu şi numai articulându-l în plan teologic reuşim să ajungem la profunda învăţătură a îndumnezeirii omului prezentă în Biserica Ortodoxă.

Fundamente biblice ale teologiei luminii dumnezeiești, în scrierile Părintelui Stăniloae

Diac. lect. dr. Cătălin VATAMANU

Formulată în istoria noastră orizontală ca mărturisire a Bisericii și dogmă, deoființimea Tatălui cu Fiul și cu Duhul Sfânt exprimată prin metafora luminii este una dintre temele teologice predilecte ale marelui dogmatist Dumitru Stăniloae. El fundamentează teologia luminării, a participării omului prin har la Slava Divină pe experiența scripturistică mărturisită liturgic și filocalic. Vorbind despre prezența luminii celei dumnezeiești în viața Bisericii, în general, și a omului, în particular, Părintele Stăniloae, puternic ancorat în adevărul textului scripturistic revelat scoate în evidență comuniunea de Persoane Treimice, dar şi faptul că omul „mânat lăuntric spre deschiderea prin lumină” are ca fundament, care l-a creat şi care îl susţine, lumina iubirii dumnezeieşti. Doar în această lumină omul ajunge dumnezeu prin har, treaptă la nivelul căreia, „uniţi cu El, ne vom umple toţi de lumină şi tot universul va fi în Împărăţia cerurilor o Împărăţie a luminii, o Împărăţie a luminii răspândite între Persoanele Sfintei Treimi şi din Ea între persoanele umane, unite cu Hristos”.

Dimensiunea revelației dumnezeiești și a mântuirii în Hristos la Origen

The author of the theological research “The Dimension of the
divine revelation and of salvation in Christ in Origen’s writings”
Conf. Dr. Vasile Cristescu presents the main aspects of the dogmatic
teachings on revelation in the Origen’s writings. The great ecclesial
writer is a pioneer in the theology of the Logos and of the
revelation of Christ in the Church. The author also analyses the
Greek terms concerning the revelation: epifaneia, parousia etc.

Zwei ungleiche Brüder: Kain und Abel nach der Erzählung von Gen. 4

Die Erzählung vom „Brudermord” gehört zu jenen biblischen Erzählungen, die eine tiefe Wirkung in unserer abendländischen Geistesgeschichte hinterlassen haben. Das gilt sowohl für die Kunst als auch für die Literatur. So wie Judas in diese als der Typus des „Verräters” eingegangen ist, stellen die beiden Brüder den Typus des „Mörders” und den Typus des „Opfers” dar. Auch die Bewertung des Bruderpaares folgt dem klassischen Muster von gut und böse, schwarz und weiß.

Valori educaționale biblice promovate în familie prin cateheză

In biblical Israel, the father was main responsible for the religious
education of his son. However, although the religious leaders
of biblical Israelite community appreciated the goodwill and the
assuming with responsibility of this duty, they didn’t show any trust
in voluntary attitude of the father; they imposed an obligation to
give his son an intellectual and religious enthusiasm as earlier, on a
good path in life. This explains the appearance of a „parental teaching