teologie românească

Nevoia și sensul reformei educației religioase și a învățământului teologic, în concepția Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae

Pr. prof. dr. Ioan C. TEȘU

In the understanding of Father Dumitru St\niloae, theology means not talking about God, but talking to Him, the dialogue with Him achieved during a state of prayer...

Părintele Scarlat Porcescu, de două decenii în lumea veșniciei

Viaţa părintelui Scarlat Porcescu poate fi uşor asemănată cu un vapor aflat pe o mare învolburată, care, deşi s-a izbit adesea de valuri înalte, nu a încetat a înainta spre limanul cel lin.