Unire ipostatică

Relația Hristos-Treime, în timpul activității Sale pământești

Teologia ortodoxă învață și mărturisește, pe temeiul Sfintei Scripturi și al Sfintei Tradiții, un Dumnezeu unic în ființa Sa, dar întreit în Persoane, adică Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Duhul Sfânt, toate aceste trei Persoane având o singură natură și o singură voință. În tratatele și studiile de teologie, această învățătură despre Sfânta Treime poartă denumirea de triadologie.