Pr. Dumitru STĂNILOAE, Lumina lui Hristos luminează tuturor