Unirea timpului cu eternitatea în Dumnezeiasca Liturghie