Vatican II – în căutarea unei noi paradigme. Perspective asupra receptării eclesiologiei Conciliului II Vatican ca eclesiologie a comuniunii