Consecințele neascultării primei porunci a lui Dumnezeu