Despre dreapta credință către împărat (trad. Lect. Dr. Vasile Cristescu)