Legătura între viața liturgică și opera de caritate