VALORILE RELIGIOASE ÎNTR-O SOCIETATE MODERNĂ

Legea lui Dumnezeu şi libertatea, în gândirea teologului protestant Rudolf Bultmann

Is it possible that God's law can help us to become free? Isn't indeed limited and restricted ourfreedom if we must submit strictly the commandments of the Creator? Can the freedom be considered as our independence to all internal and external challenges? These are just some questions that this text try to answer, as they are discovered in the thinking of the Protestant theologian Rudolf Bultmann (1884-1976), one of the leading Protestant theologians of the twentieth century and the promoter of the idea of demy- thologizing (demythisation) New Testament. His concepts are evaluated with a critical view, by comparing them with the teaching of the Orthodox Church and patristic thought.

Postul şi rugăciunea — stări harice ale comuniunii omului cu Dumnezeu

This study presents Fasting and Prayer as gracious conditions in the communion of man with God, as well as the effects that they have both on the ecclesial community in general and on each believer in particular. The Scripture shows that the most important part of Fasting and Prayer is regaining thegracious condition before sin; equally important seems to be the fact in itselfthe inner transformation of man, urging to the rejection of sin, selfishnessand return to truth. Christian Fasting is a religious practice involving partial or total restrain from certain foods that come from animals, from drinking, and evil thoughts and acts, on a longer or shorter period of time, as decided by Church. Dis- tinguishingclearly from diets recommended out of medical or health maintenancereasons, fasting as religious practice has no end in itself, but is primarily linked to the fulfillment of the gracious condition received sacramentally within the ecclesial community.The purpose of fasting is to strengthen Christian communion and union with Christ by receiving the sacrament of the Holy Eucharist. Therefore, the role of the Fasting and Prayer is very important for Christian life because advancing in Holiness is a process developed simultaneously to advancing into Christ.

Sărbătorile — clipe de edificare în secolul vitezei

The celebrations offeasts in the world context we live in today is an opportunity for a spiritual reinforcement, for it brings together the man and God with all His Saints. This encounter is differently experienced these days in terms of spiritual intensity, as the religious celebrations nowadays suffer from secularisation and desacralisation. On our way of spiritual growth, what we need is to treat the feast as a moment in which we can reconcile the earthly with the heavenly matters, the fleshly with the spiritual things, for the feast is not merely a festive moment repeated each year, but an eternal invitation for the man to prepare himself to become friend of God, in the manner of Saints.

Spaţiul românesc postcomunist: între secularizare şi redescoperirea credinţei

De-a lungul timpului, Biserica Ortodoxă Română a avut de suferit o serie de transformări semnificative și determinante. Astfel, pentru a putea supraviețui și a se putea propaga în conștiința colectivă, conducătorii săi au urmărit permanenta angregare în realitatea socială, chiar dacă acest lucru a presupus implicarea în sfera politică. De aici, cu scopul prevenirii ateizării masive, apare o imixtiune politico-socială-spirituală, ce are deopotrivă efecte benefice și nefaste. Biserica ajunge, astfel, să traverseze mai multe perioade istorice, să fie implicată în crize identitare dar, prin conștiința colectivă, precum și prin jertfe istorice, să își recâștige poziția în viețile și sufletele oamenilor.

Avortul — sacrilegiu sau metodă de control a naşterilor?

Studiul își propune să supună atenției cititorilor una dintre maladiile secolului XXI care a pus stăpânire pe societatea contemporană - avortul.Subiectul sexualității va fi supus unei duble analize: din perspectivă biblică și în viziunea societății contemporane. Tema avortului va trata cu seriozitate totalitatea factorilor implicați în această procedură chirurgicală (cauze, riscuri, complicații asupra sănătății femeii și depresia post-avort). Spre deosebire de anticonceptive, avortul este considerat o crimă ascunsă sub forma unui compromis. Vom trece în revistă și alte derivate ale blastomului socio-familial (disoluția maritală și comuniunea consensuală).

Sickness and healing: A multidisciplinary perspective

Mesajul-cheie din această abordare holistică, este faptul că omul repezintă o  ființă complexă şi mintea, corpul și spiritul interacţionează asupra sănătății noastre. Astfel boala este o afecţiune care trebuie să fie tratată interdisciplinar. Teologia şi ştiinţa trebuie să colaboreze ca o simfonie în scopul de a restaura viața umană din punct de vedere fizic şi spiritual. În antropologia creştină starea de normalitate a omului este percepută în unitatea manifestărilor sufleteşti şi trupeşti. Astfel orice boală are în primul rând o cauză spirituală şi apoi una medicală sau psihologică. Perspectiva creştină a bolii nu anulează abordarea ştiinţifică ci o completează, o îmbogăţeşte şi o desăvârşeşte.

Teologia existenţei la Vladimir Soloviov, Pavel Florenski şi Serghei Bulgakov

Vladimir Soloviov, Pavel Florenski and Serghei Bulgakov are through their ideas an important step in the direction of a theology of dialogue. They cross over through the old conceptions of the previous period and, starting with them, the Russian Ortho- doxy receive more consistence in the process of his affirmation. Each of them has a per­sonal and specific note, very important in the problematic of the Christian existence (or anthropology). Therefore, whether Soloviov try to justify the divine sense of created existence, Florenski is more preoccupated by the relationship between reason and believe. On the other hand, Bulgakov offers a very good explanation regarding the love between God and the created world in the context of kenotic theology. In our study, we try to discover the most important coordinates between this tree Russian theologians. Is also in our preoccupation to analyse the specific of Russian theology in the issue of existence and to see the links between the old philosophical preoccupation and the new way of religious thinking.